آدامس مو

Pay creative gum

۵۸,۰۰۰ تومان

آدامس مو Pay creative gum

“آدامس مو”از برند ایتالیایی “پی کرتیو”حالت دهنده ای بسیار قوی برای حالت بخشی به مو برای مدت طولانی می باشد. این محصول قابلیت فرم دهی مجدد مو با آب را دارد. آدامس مو با رایحه ای دلپذیر قابل استفاده بر روی موهای خشک و مرطوب می باشد.

از سایر ویژگی های آدامس مو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عدم جا گذاشتن پوسته
 • قابل شستشو با آب
 • حالت دهنده مو
 • قابلیت فرم دهی مجدد مو با آب
 • حالت دهنده فوق قوی

در انبار موجود نمی باشد

 • عدم جا گذاشتن پوسته:بله
 • قابل شستشو با آب :بله
 • حالت دهنده مو:بله
 • قابلیت فرم دهی مجدد مو با آب :بله

چکیده

آدامس مو Pay creative gum

“آدامس مو”از برند ایتالیایی “پی کرتیو”حالت دهنده ای بسیار قوی برای حالت بخشی به مو برای مدت طولانی می باشد. این محصول قابلیت فرم دهی مجدد مو با آب را دارد. آدامس مو با رایحه ای دلپذیر قابل استفاده بر روی موهای خشک و مرطوب می باشد.

از سایر ویژگی های آدامس مو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عدم جا گذاشتن پوسته
 • قابل شستشو با آب
 • حالت دهنده مو
 • قابلیت فرم دهی مجدد مو با آب
 • حالت دهنده فوق قوی

توضیحات

آدامسمو Pay creative gum

آدامسمویاهمانکرمژلمویکحالتدهندهفوققویمیباشدکهخوشحالتیوحسسبکیولطافتموراهمزمانبهارمغانمیاورد.

آدامسموازبرندایتالیاییپیکرتیوحالتدهندهایبسیارقویبرایحالتبخشیبهموبرایمدتطولانیمیباشد. اینمحصولقابلیتفرمدهیمجددموباآبرادارد. آدامسموبارایحهایدلپذیرقابلاستفادهبررویموهایخشکومرطوبمیباشد. اینمحصولموهارابههمنمیچسباندوبرایفرمدهیانواعموبسیارمناسبمیباشد.

اطلاعات بیشتر

برند

پی کریتیو | PAY CREATIVE

نوع محصول

واکس مو

بافت

کرم

طریقه مصرف

مقداریازآدامسمورابرداشتهورویمویمرطوبیاخشکماساژدادهوباانگشتانخودیاشانهموهاراحالتدهید. سپسباسشواریابهحالتطبیعیموهاراخشککنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آدامس مو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X