ادوتویلت اسندنت

Ascendant Eau de Toilette
محصولات گیاهی اوریفلیم

توضیحات

ادوتویلتاسندنتAscendant Eau de Toilette

ادکلنمردانهاسندنتبارایحهایگرموتلخیکیازبهترینانتخابهابرایمیهمانیهایرسمیوآقایانشیکوclassy میباشد.
اگرشماهمجزوآندستهافرادیهستیدکهبهجذابیتوخاصبودناهمیتمیدهید،پیشنهادمابهشماادوتویلتاسندنتازبرندمعروفوباکیفیتاوریفلیممیباشد.

ادوتویلتاسندنتباحجم75 میلورایحهگرموتلخ یکیازمعروفترینومحبوبترینادکلنهایاوریفلیمازقدیمتابهحالبودهکهدارایماندگاریبالاییمیباشد.

ترکیباینمحصولبهگونهایاستکهرایحهیماندارین،رزماری،هلوزنجبیلبهخصوصوانیلموجوددرترکیباتشبیشتربهمشاممیرسند.

پسازاسپری‌کردناسندنتAscendantرویپوستومحلنبضتانبویماندارین،رزماری،هلوزنجبیلبهخصوصوانیلدرفضایاطرافتانپرمی‌شود. بویاینترکیبشلوغوتندشادیوهیجانزیادیرادرشماایجادمی‌کند. پسازمدتیایننت‌هاجایخودرابهنت‌هایمیانیمی‌دهند.

نت‌هایمیانیازاسطوخودوسعادی،رزماری،درمنهتشکیلمی‌شوند. بویاینترکیباعتمادبه‌نفسوانرژیمثبتزیادیرابهشماواطرافیانتانهدیهمی‌کند.

درادامهوباگذشتمدت‌زمانیطولانی،نت‌هایپایانیازراهرسیدهوجایگزیننت‌هایمیانیمی‌شوند. ایننت‌هاازترکیبدرختسرو،خسخس،وانیل،سدر،باقلاتونکاساختهمی‌شوند. پسازاستشمامایننت‌هااحساستمرکزونشاطبیشتریخواهیدداشت.

یشنهادمیشودعطروادکلنرابافاصلهرویبدناسپریکنید. بهترینمحلبرایاسپریعطروادکلندرقسمتنبضها(مچدست،پشتلالهگوش،گردن،اتصالبازووساعد) میباشد.

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

ادوتویلت

حجم

75ml

جنسیت

مردانه

نوع رایحه

گرم و تلخ

رایحه اولیه

نارنگی، هل، ترنج، زنجبیل، گریپ فوروت، رازیانه

رایحه پایانی

چوب درخت سرو، وانیل

شماره پروانه بهداشت

IRC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوتویلت اسندنت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X