ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ

Fondeling fall Eau de parfum luxury set box

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ Fondeling fall Eau de parfum luxury set box

ادوپرفیوم زنانه Fall از برند فوندلینگ با بسته بندی فوق العاده شیک هدیه ای زیبا برا آن که دوستش دارید.

ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ با پخش بو بالا یاد آور لطافت و پیچیدگی زنانه با رایحه ای شیرین، گرم و خنک، مناسب برای مجالس و مهمانی های شما می باشد.

ادوپرفیوم زنانه Fall ، یکی از عطرهایی است که برای خریدش کافی است از بوی آن خوشتان بیاید. ارزش خرید این عطر زمانی مشخص می‌شود که ماندگاری آن را تجربه کنید.

9 در انبار

۲۸۰,۰۰۰ تومان
  • پخش بوي بالا:بله
  • ماندگاري زياد:بله

چکیده

ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ Fondeling fall Eau de parfum luxury set box

ادوپرفیوم زنانه Fall از برند فوندلینگ با بسته بندی فوق العاده شیک هدیه ای زیبا برا آن که دوستش دارید.

ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ با پخش بو بالا یاد آور لطافت و پیچیدگی زنانه با رایحه ای شیرین، گرم و خنک، مناسب برای مجالس و مهمانی های شما می باشد.

ادوپرفیوم زنانه Fall ، یکی از عطرهایی است که برای خریدش کافی است از بوی آن خوشتان بیاید. ارزش خرید این عطر زمانی مشخص می‌شود که ماندگاری آن را تجربه کنید.

توضیحات

ادوپرفیومزنانهFall فوندلینگFondeling fall Eau de parfum luxury set box

ادوپرفیومزنانهFall ازبرندفوندلینگبابستهبندیفوقالعادهشیکهدیهایزیبابراآنکهدوستشدارید.

ادوپرفیومزنانهFall فوندلینگباپخشبوبالایادآورلطافتوپیچیدگیزنانهبارایحهایشیرین،گرموخنک،مناسببرایمجالسومهمانیهایشمامیباشد.

ادوپرفیومزنانهFall ،یکیازعطرهاییاستکهبرایخریدشکافیاستازبویآنخوشتانبیاید. ارزشخریداینعطرزمانیمشخصمی‌شودکهماندگاریآنراتجربهکنید.

اطلاعات بیشتر

برند

فوندلینگ | Fondeling

نوع محصول

ادوتویلت

حجم

100ml

جنسیت

زنانه

نوع رایحه

شیرین، گرم و خنک

شماره پروانه بهداشت

IRC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم زنانه Fall فوندلینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X