ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل خسوس دل پوزو هالووین

Smart Jesus del pozo halloween perfume
  • رایحه :خنک و شیرین
  • جنسیت:زنانه
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

ادوپرفیومزنانهاسمارتمدلخسوسدلپوزوهالووین Jesus del pozo halloween

ادوپرفیومزنانههالووینیکیازعطرهایبرنددوست‌داشتنیوخوش‌نامJesus Del Pozo  درسال1997. بهبازارعرضهشدهاست. هماکنوننیزبرند“اسمارت”اقدامبهتولیداینادوپرفیومبهصورتجیبیکردهاست.

Halloween مناسببانوانبودهوباتوجهبهبویشیرینوخنکش،برایفصولبهاروپاییزپیشنهادمی‌شود.

پسازاولیناسپریازهالووینرویپوستومحلنبضتان،متوجهبویبرگدرختنارنج،برگدرختموز،نت‌هایدریاییوگلبنفشهخواهیدشد. اینترکیبشیرینوشرقی،توجهاطرافیانتانرابه‌سویشماجلبمی‌کند.

پسازمدتیایننت‌هاجایخودرابهنت‌هایمیانیخواهندداد. نت‌هایمیانیازگلمریم،زنبقدره،فلفلسیاهومگنولیاساخته‌شده‌اند. بویایننت‌هایتندوکمیخنک،اعتمادبه‌نفسبالاییرادرشماایجادمی‌کند.

پسازمدتیطولانی،نت‌هایپایانیازراهرسیدهوبه‌آرامیجایگزیننت‌هایمیانیخواهندشد. ایننت‌هاازچوبصندل،وانیل،بخارمعطروصمغMyrrh ساختهمی‌شوند. اینترکیبخنکوخوراکی،هیجانوشادیزیادیرادرشماایجادخواهدکرد.

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.685

جنسیت

زنانه

نوع بو

خنک و شیرین

رایحه اولیه

نت‌های دریایی، برگ درخت موز، گل بنفشه و برگ درخت نارنج

رایحه میانی‏‏‏

فلفل سیاه، زعفران، گل مریم، بنفشه، زنبق و ماگنولیا

رایحه پایه

وانیل، چوب صندل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل خسوس دل پوزو هالووین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X