دستمال مرطوب بچه چانف

Chanf baby wet towel

۱۰,۵۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان

دستمال مرطوب بچه چانف Chanf baby wet towel

دستمال مرطوب بچه چانف Chanf baby wet towel حاوی ویتامین E و پرو ویتامین B5 می باشد و این دستمال دارای PH 5.5 می باشد.

بافت نرم و پنبه‌ای “دستمال مرطوب بچه چانف”با پوست کودک سازگار است و در ترکیبات آن  به هیچ وجه از الکل، پارابن و صابون استفاده نشده است، به همین دلیل باعث بروز حساسیت و التهاب نمی‌شود.

پاک کردن
۱۰,۵۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
  • ویتامین E :دارد
  • پرو ویتامین B5:دارد
  • PH:5.50
  • الکل:ندارد
  • پارابن:ندارد
chanf product

چکیده

دستمال مرطوب بچه چانف Chanf baby wet towel

دستمال مرطوب بچه چانف Chanf baby wet towel حاوی ویتامین E و پرو ویتامین B5 می باشد و این دستمال دارای PH 5.5 می باشد.

بافت نرم و پنبه‌ای “دستمال مرطوب بچه چانف”با پوست کودک سازگار است و در ترکیبات آن  به هیچ وجه از الکل، پارابن و صابون استفاده نشده است، به همین دلیل باعث بروز حساسیت و التهاب نمی‌شود.

توضیحات

دستمالمرطوببچهچانف Chanf baby wet towel

نوزادانروزانه نیازمکرریبهشستنپسازتعویضپوشکدارنددراینزماناستفادهاز“دستمالمرطوببچهبهشدتپیشنهادمیشود.

ازاینروبرند“چانفChanf ”کهدرزمینه‌یتولیدمحصولاتبهداشتیسابقه‌ایدرخشاندارد،دستمالمرطوب‌های مخصوصکودکراباتعدادمختلفدربسته‌بندی‌هایبهداشتیعرضهکردهاست.

دستمالمرطوببچهچانف دربسته‌بندیپاکتیودردومدل72 عددیو120عددیاستکهباتوجهبهمیزاناستفادهمی‌توانانتخابیمتنوعداشت.

بافتنرموپنبه‌ای“دستمالمرطوببچهچانف”باپوستکودکسازگاراستودرترکیباتآن بههیچوجهازالکل،پارابنوصابوناستفادهنشدهاستودارایPH 5.5 میباشد،بههمیندلیلباعثبروزحساسیتوالتهابنمی‌شود.

همچنینحاویویتامینE وپروویتامینB5 میباشدکهعلاوه‌برتمیزکردنسریعوراحتپوستکودکباعثنرم‌شدنآننیزمی‌شود.

اطلاعات بیشتر

برند

چانف | Chanf

نوع محصول

دستمال مرطوب

نوع پوست

انواع پوست

شماره پروانه بهداشت

50/19460

تعداد در بسته

72 عددی,120 عددی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستمال مرطوب بچه چانف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X