دستگاه Skin Pro

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دستگاه پاکسازی کننده صورت Skin Pro محصول کمپانی اوریفلیم

استفاده مداوم از لوازم آرایش و ناخالصی های زیست محیطی و سلول های مرده ؛ میتواند پوست را رنگ پریده و خاکستری نشان دهد . “دستگاه پاکسازی پوست اسکین پرو”یک ابزار فوق العاده مؤثر و در عین حال تمیز کننده ملایم است که یک نتیجه عالی را به شما میدهد . با این دستگاه قادر خواهید بود تا 8 برابر ، پوست خود را بهتر بشویید و پوستی شفاف و درخشان تر به دست ‌آورید علاوه بر این بعد از یک دوره کوتاه استفاده “اسکین پرو”منافذ باز پوستتان هم کمتر میشود .

این “فیس براش”دارای دو سري نرم و نرمال جهت استفاده روزانه است و با دارا بودن ۲ سرعت متفاوت (تند و متوسط) قادر است  انواع آلودگی، مواد آرایشی و چربی پوست را ازسطح پوستتان شستشو داده و آن را عمیقا پاکسازی کند و پس از آن شما در عرض یک دقیقه به پوستی بی عیب و نقص خواهید رسید.

علاوه بر این به کمک این دستگاه پوستتان را آماده استفاده از کرم های روز و شب میکنید و نتیجه چندین برابر مؤثر تری از کرم هایتان تجربه خواهید کرد.

“اسکین پرو” با باتری کار میکند و نیازی به شارژ ندارد و از این رو داخل حمام هم قابل استفاده است.

در انبار موجود نمی باشد

  • پاکسازی عمیق و لایه برداری:بله
  •  کلاژن سازی:بله
  • نیازی به شارژ :ندارد
محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

دستگاه پاکسازی کننده صورت Skin Pro محصول کمپانی اوریفلیم

استفاده مداوم از لوازم آرایش و ناخالصی های زیست محیطی و سلول های مرده ؛ میتواند پوست را رنگ پریده و خاکستری نشان دهد . “دستگاه پاکسازی پوست اسکین پرو”یک ابزار فوق العاده مؤثر و در عین حال تمیز کننده ملایم است که یک نتیجه عالی را به شما میدهد . با این دستگاه قادر خواهید بود تا 8 برابر ، پوست خود را بهتر بشویید و پوستی شفاف و درخشان تر به دست ‌آورید علاوه بر این بعد از یک دوره کوتاه استفاده “اسکین پرو”منافذ باز پوستتان هم کمتر میشود .

این “فیس براش”دارای دو سري نرم و نرمال جهت استفاده روزانه است و با دارا بودن ۲ سرعت متفاوت (تند و متوسط) قادر است  انواع آلودگی، مواد آرایشی و چربی پوست را ازسطح پوستتان شستشو داده و آن را عمیقا پاکسازی کند و پس از آن شما در عرض یک دقیقه به پوستی بی عیب و نقص خواهید رسید.

علاوه بر این به کمک این دستگاه پوستتان را آماده استفاده از کرم های روز و شب میکنید و نتیجه چندین برابر مؤثر تری از کرم هایتان تجربه خواهید کرد.

“اسکین پرو” با باتری کار میکند و نیازی به شارژ ندارد و از این رو داخل حمام هم قابل استفاده است.

توضیحات

بااستفادهاز“دستگاهپاککنندهصورت اسکینپرو” میتوانیددرکمترازیکدقیقهپوستصورتخودرادهبرابرموثرترازشستشویدستیبشوییدوپاکسازیکنید. اینفیسبراشباپاکسازیعمقیپوستشماباعثمیشودبهپوستخوداجازهتنفسوخونرسانیبدهید. همچنینجذبکرمهاومحصولاتمراقبتیپوستبعداستفادهازایندستگاهچهارتاهشتبرابرخواهدبود.

ویژگیهایاصلی دستگاهپاککنندهصورتSkin Pro

–پاکسازیعمیق

–تحریککنندهپوستجهت کلاژنسازی

 -کمکبهآبرسانیواکسیژنرسانیبهپوست

–ازبینبرندهچربیزائدپوست

– موثردرخونرسانیبهپوست

-ماساژملایمپوست

-لایهبرداری

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

ابزار

نوع پوست

انواع پوست

بافت

ابزار

محصولات مرتبط

0
X