ست براش 6 عددی دسته بلند

Golden Fisher
  • نوع:براش آرایشی
Goldenfisher

توضیحات

ستبراش6 عددیدستهبلندگلدنفیشر Golden Fisher

برایداشتنیکآرایشبیعیب‌ونقصاستفادهازابزارمناسببسیارحائزاهمیتاست،یکیازپرکاربردتریناینابزار‌هاقلم‌مو‌هاوبراشهایآرایشیهستندکهاستفادهازآنهادقترادرهنگامآرایشکردنبالابردهوبهانجامآرایشیطبیعیکمکمی‌کند.

ستبراش6 عددیدستهبلندگلدنفیشر دارای6 عددبراشدراندازه‌های مختلفشامل:قلمخطچشم،قلمسایه،قلمبرجسته‌کنندهچشم،قلمبراق‌کننده،قلمکانسیلر،قلمویخطچشممیباشد. اینستبراشبهشماوآرایشگراناینامکانرامیدهدکهبصورتحرفهایخودراآرایشکنیدوازآرایشخودلذتببرید.

ستبراش6 عددیدستهبلندگلدنفیشردرنوعخودبسیاربینظیروفوقالعادهنرمولطیفمیباشدکه بابهرهگیریازمرغوبترینمتریالموجودساختهشدهاست. باخریداینستبراش6 عددی،نتیجه‌یآرایشمانندنتیجه‌یکاریکآرایشگرحرفه‌ایخواهدبود.

اطلاعات بیشتر

برند

گلدن فیشر | Golden Fisher

نوع محصول

ابزار

نوع ابزار

براش

رنگ

مشکی

اقلام موجود در پک

6 عدد براش در اندازه‌های مختلف شامل:قلم خط چشم، قلم سایه، قلم برجسته‌کننده چشم، قلم براق‌کننده، قلم کانسیلر، قلموی خط چشم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ست براش 6 عددی دسته بلند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X