شامپو ذغالی موهای آسیب دیده

۱۳,۹۰۰ تومان

معمولا آلودگی ها باعث خم شدن و کم حجم شدن موها میشوند، استفاده از پودر زغال در این شامپو میتواند آلودگی ها را از موهایتان دور کند و باعث حجیم شدن و تمیزی دو برابر موهایتان شود . شامپو ذغالی آرپی مخصوص موهای آسیب دیده و رنگ شده حاوی جاذب های اشعه ماوراء بنفش نور خورشید، رنگ موها را تثبیت نموده، سبب محافظت و تقویت ساختمان موها می گردد.

“شامپو ذغالی آرپی مخصوص موهای آسیب دیده”راه حلی مناسب جهت بهبود شرایط پوست سر

افزایش حجم موها

پاکسازی عمیق تر مو و پوست سر

پاکسازی سموم  و آلودگی های محیطی

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب برای موهای:رنگ شده و آسیب دیده
محصولات زغالی آرپی

چکیده

معمولا آلودگی ها باعث خم شدن و کم حجم شدن موها میشوند، استفاده از پودر زغال در این شامپو میتواند آلودگی ها را از موهایتان دور کند و باعث حجیم شدن و تمیزی دو برابر موهایتان شود . شامپو ذغالی آرپی مخصوص موهای آسیب دیده و رنگ شده حاوی جاذب های اشعه ماوراء بنفش نور خورشید، رنگ موها را تثبیت نموده، سبب محافظت و تقویت ساختمان موها می گردد.

“شامپو ذغالی آرپی مخصوص موهای آسیب دیده”راه حلی مناسب جهت بهبود شرایط پوست سر

افزایش حجم موها

پاکسازی عمیق تر مو و پوست سر

پاکسازی سموم  و آلودگی های محیطی

توضیحات

“شامپوذغالیمخصوصموهایآسیبدیده”

رنگیاهایلایتکردنمو،استفادهازترکیباتدکلرهوسایرموادشیمیاییمورداستفادهجهتتغییررنگموبهعلتداشتنموادقلیاییباعثایجادآسیببهلایههایسطحیساقهمومیگردد. موهایرنگشده،مشوهایلایتشدهنیازبهمراقبتویژهایدربرابعواملنامطلوبواسترسزایروزانهنظیرمواجهبااشعهماورایبنفشنورخورشید،شستشویمتناوبموهاوآلودگیهوادارند. تخریبلایهخارجیمنجربهزبروخشنشدنموهاشدهورنگایجادشدهرویموهاراازبینمیبرد. اشعهماوراءبنفشنورخورشیدنیزباتجزیهرنگموباعثتغییرآنشدهونارضایتیفردراازرنگجدیدبهدنبالدارد. شامپوذغالیآرپیمخصوصموهایآسیبدیدهحاویجاذبهایاشعهماوراءبنفشنورخورشید،رنگموهاراتثبیتنموده،سببمحافظتوتقویتساختمانموهامیگردد.

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

شامپو

بافت

مایع

جنس مو

رنگ شده و آسیب دیده

شماره پروانه بهداشتی ساخت

35/11173

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شامپو ذغالی موهای آسیب دیده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X