حراج!

صابون پسته آرپی

۱۷,۰۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان

“صابون نرم پسته آرپی ”راه حلی مناسب جهت ترمیم پوست های آسیب دیده ناشی از آفتاب سوختگی، اثرات باقیمانده جوش ، ترمیم زخم و ترک های پوستی ناشی از حاملگی و تغییر وزن موثر است و علاوه بر آن مغذی و روشن کننده پوست نیز هست

در انبار موجود نمی باشد

  • ترمیم زخم و آفتاب سوختگی:بله
  • رفع جای جوش و لک:بله
  • رفع ترک ناشی از حاملگی :بله
محصولات زغالی آرپی

چکیده

“صابون نرم پسته آرپی ”راه حلی مناسب جهت ترمیم پوست های آسیب دیده ناشی از آفتاب سوختگی، اثرات باقیمانده جوش ، ترمیم زخم و ترک های پوستی ناشی از حاملگی و تغییر وزن موثر است و علاوه بر آن مغذی و روشن کننده پوست نیز هست

توضیحات

“صابوننرمپستهآرپی”

روغنپستهبسیارمقویوسرشارازویتامینهایA ͺD ͺE ͺK ودارایمقادیربسیاربالاییآهن،فسفر،مس،رویومنیزیماست.اینروغنبهصورتبسیاروسیعیدرصنایعآرایشیوطبسنتیمورداستفادهقرارمیگیردونیزبهدلیلجذبسریعویتامینهایآنازطریقپوستضدلکبودهودررفعاثراتباقیماندهجوشنیزموثراست.همچنینبهصورتگستردهدرماساژبدنمورداستفادهقرارمیکیرد.اینصابونازترکیبجادوییروغنکنجدکهخواصفوقالادهایبرپوستداردبهرهمیگیرد.

روغنکنجدآکنهراکمترمیکندوازنازکشدنموهاجاوگیریومانعریزشموهاخصوصادرخانمهامیشود.درضمنبهدلیلهمراهشدناینمادهمغذیباویتامینایموجوددرروغنپستهͺایناثراتمضاعفشدهومیتوانازخواصضدچروکوسفیدکنندگی(ضدلک) اینصابونبهعنوانویژگیشاخصنامبرد.همچنینترمیمپوستهایآسیبدیدهناشیازآفتابسوختگیͺاثراتباقیماندهجوش،زخموترکهایپوستیناشیازدورانحاملگیوتغییروزنوحتیفعالیتهایورزشیازدیگرخواصومزایایاینصابوناست.

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

صابون

نوع پوست

انواع پوست

شماره پروانه بهداشتی

35/11026

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صابون پسته آرپی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X