صابون پیاز آرپی

۱۵,۵۰۰ تومان

“صابون نرم پیاز آرپی”راه حلی مناسب جهت مبارزه با نشانه های پیری از قبیل چین و چروکͺلکه های سیاهͺجوش و آکنه که از پیری پوست جلوگیری می کند.

در انبار موجود نمی باشد

  • حذف چین و چروک:بله
  • رفع جای جوش و آکنه :بله
محصولات زغالی آرپی

چکیده

“صابون نرم پیاز آرپی”راه حلی مناسب جهت مبارزه با نشانه های پیری از قبیل چین و چروکͺلکه های سیاهͺجوش و آکنه که از پیری پوست جلوگیری می کند.

توضیحات

“صابوننرمپیازآرپی”

بدیهیاستبهترینزماناستراحتهماناخوابشبانهاست.صابوننرمپیازعسلزیتونبطوراختصاصیبرایرفعایننیازطراحیشدهاست.پیازسرشارازویتامینثͺکلسیمͺسدیمͺمنیزیمͺفسفرͺپتاسیمͺاسیدفولیکͺآنتیاکسیدانتوهمچنینآنتیبیوتیکاست.آنتیاکسیدانتهایموجوددرپیازبارادیکالهایآزادیکهباعثایجادچینوچروکمیشوندمقابلهکردهوباعثسلامتیوشادابیپوستشمامیشوند.

عسلدارایویتامینهایآͺدیͺایوهمچنیننگهدارندهرطوبتبودهوخاصیتضدمیکروبیدارد.زیتونسازگارباپوستبودهوغنیازآنتیاکسیدانتهایطبیعیاستکهبامبارزهباهمهنشانههایپیریازقبیلچینوچروکͺلکههایسیاهͺجوشوآکنهازپیریپوستجلوگیریمیکند.زیتونباتامینویتامینهایضروریوازبینبردنسمومازرویپوستموجبجوانماندنپوستشمامیگردد.

 

اطلاعات بیشتر

برند

آرپی | Rp

نوع محصول

صابون

نوع پوست

انواع پوست

شماره پروانه بهداشتی

35/11028

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صابون پیاز آرپی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X