ماسک مو احیا کننده

Day color revitalizing mask

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماسک مو احیا کننده Day color revitalizing mask

ماسک احیاکننده مو دی کالر، احیا کننده موهای آسیب دیده بر اثر دکلره بوده و آبرسان و ترمیم کننده رطوبت مو نیز می باشد که  قادر است موهای آسیب‌دیده و تخریب‌شده را هم ترمیم و بازسازی کند همچنین دارای نرم‌کننده است که موها را نرم، لطیف و خوش‌حالت می‌کند و از زبری و ناملایمت موها می‌کاهد.

در انبار موجود نمی باشد

  • مناسب:موهای آسیب دیده
  • آبرسان مو:بله
  • ترمیم کننده رطوبت مو:بله
day color

چکیده

ماسک مو احیا کننده Day color revitalizing mask

ماسک احیاکننده مو دی کالر، احیا کننده موهای آسیب دیده بر اثر دکلره بوده و آبرسان و ترمیم کننده رطوبت مو نیز می باشد که  قادر است موهای آسیب‌دیده و تخریب‌شده را هم ترمیم و بازسازی کند همچنین دارای نرم‌کننده است که موها را نرم، لطیف و خوش‌حالت می‌کند و از زبری و ناملایمت موها می‌کاهد.

توضیحات

ماسکمواحیاکنندهDay color revitalizing mask

موهایسوختهوآسیبدیدهیکیازبزرگترینمعضلاتخانمهااست. اگربراثررنگکردنموهایتانسوختهوآسیبدیدهشد،“ماسکاحیاکنندهمویسر”ازبرندایتالیایی“دیکالر”،انتخابیمناسببرایترمیمموهایشماست ،علاوهبراین اگرموهایشمادچارموخورهشدهباشد،اینماسکمیتواندرطوبتازدسترفتهموهایتانرابهشمابرگرداند.

ماسکاحیاکنندهمویسردیکالرحجمیمعادل500 میلی‌لیتردارد. اینماسکمواحیاکنندهموهایآسیبدیدهبراثردکلرهمیباشد.

ماسکاحیاکنندهمودیکالربرایموهایزبروخشنوسستشدهکهدراثررنگکردن،فرکردنواستفادهازاتوهاوخشک‌کن‌هایموبهاینحالتدرآمده‌اند،مناسباستوحالتترمیمیاینمحصولقادراستمشکلموهایتانرابرطرفکند.

اینماسکمویاحیاکنندهعلاوهبرتمامیویژگیهاییکهدارد، آبرسانو ترمیمکنندهموبودهوقادراستموهایآسیب‌دیدهوتخریب‌شدهراهمترمیموبازسازیکندهمچنینداراینرم‌کنندهاستکهموهارانرم،لطیفوخوش‌حالتمی‌کندواززبریوناملایمتموهامی‌کاهد.

اطلاعات بیشتر

برند

دی کالر | Day color

نوع محصول

ماسک

بافت

مایع

جنس مو

انواع مو,رنگ شده و آسیب دیده

وزن

500 میلی لیتر

شماره پروانه بهداشت

01341557318545

طریقه مصرف

پسازاستفادهنهاییازشامپو(ترجیحاشامپویبعدازرنگ)،اینماسکراکاملابررویموهاقراردهیدوپساز2 تا3 دقیقهموهاراباآبفراوانشستشودهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماسک مو احیا کننده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X