ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل میس دیور

Miss Dior smart perfume-No199
  • رایحه:گرم و شیرین
  • جنسیت:زنانه
عطرهای جیبی اسمارت |smart collection

توضیحات

ادوپرفیومزنانهاسمارتمدلمیسدیور Miss Dior

ادوپرفیومزنانهمیسدیوردرسال2012  توسطبرندمعروف(Dior) بهبازارمعرفیشدهاست. هماکنوننیزبرند“اسمارت”اقدامبهتولیداینادوپرفیومبهصورتجیبیکردهاست.

میسدیوربویشیرینوگرمیداردوبرایاستفادهدرفصولپاییزوزمستانپیشنهادمی‌شود. بطریمیسدیورطراحیومدرنوشیکیداردوباشکلمکعبی‌اشبه‌خوبیطرافتزنانهرابهرخمیکشد.

پسازاسپریکردناینعطررویپوستومحلنبضتانمتوجهبویپرتقالماندارینخواهیدشد. اینترکیبمرکباتیوشیرین،شادیوطراوترابهشماهدیهمی‌کند.

درادامهوپسازمدتی،ایننت‌هایمرکباتیجایخودرابهنت‌هایمیانیخواهندداد. نت‌هایمیانیازترکیبگلرزویاسمینساختهشده‌اند. پسازاستشمامبویاینترکیبگلی،تمرکزوانرژیمثبتزیادیخواهیدداشت.

پسازگذشتزمان،نت‌هایپایانیازراهرسیدهوجاینت‌هایمیانیرامی‌گیرند. ایننت‌هاازعنبروگیاهپاتچولیتشکیلشده‌اند. بویایننت‌هایپایانیاعتمادبه‌نفسبالاییرادرشماایجادمی‌کند.

اطلاعات بیشتر

برند

اسمارت | Smart

حجم

25ml

مدل

No‎.‎199

جنسیت

زنانه

نوع بو

گرم و شیرین

رایحه اولیه

مرکبات,گل,میوه,گیاهان معطر,وانیل

رایحه میانی‏‏‏

گل رز بلغاری و ترکی

رایحه پایه

وانیل، عنبر و گیاه پاتچولی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادوپرفیوم زنانه اسمارت مدل میس دیور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X