پالت 5 کاره هایلایتر و کانتورینگ

Faberlic Glam Team Face Color Palette

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پالت 5 کاره هایلایتر و کانتورینگ فابرلیک، پالتی با سایه های منحصر بفرد و متناسب با برای هر تناژ پوستی، یک محصول بینظیر برای هر شخصی میباشد.

داشتن یک پالت چند منظوره باعث می شود به اشغال نشدن فضای کیف و میز آرایش ما کمک کند. کمپانی فابرلیک با تولید این پالت پنج مورد از مهمترین لوازم آرایش ها را در یک محصول جای داده تا علاوه براینکه آرایشی حرفه ای به ما هدیه می دهد، به مرتب بودن لوازم ها آرایشی ما نیز کمک کرده باشد.

پالت حرفه ای و همه کاره جدید فابرلیکشامل 5 محصول زیر میباشد:

 1. برنزکننده
 2. هایلایتر
 3. کانتورینگ
 4. رژگونه
 5. پنکک.

 

در انبار موجود نمی باشد

 • هایلایتر:دارد
 • کانتور:دارد
 • برنزه کننده:دارد
 • رژگونه:دارد
 • پنکک:دارد
فابرلیک Faberlic

چکیده

پالت 5 کاره هایلایتر و کانتورینگ فابرلیک، پالتی با سایه های منحصر بفرد و متناسب با برای هر تناژ پوستی، یک محصول بینظیر برای هر شخصی میباشد.

داشتن یک پالت چند منظوره باعث می شود به اشغال نشدن فضای کیف و میز آرایش ما کمک کند. کمپانی فابرلیک با تولید این پالت پنج مورد از مهمترین لوازم آرایش ها را در یک محصول جای داده تا علاوه براینکه آرایشی حرفه ای به ما هدیه می دهد، به مرتب بودن لوازم ها آرایشی ما نیز کمک کرده باشد.

پالت حرفه ای و همه کاره جدید فابرلیکشامل 5 محصول زیر میباشد:

 1. برنزکننده
 2. هایلایتر
 3. کانتورینگ
 4. رژگونه
 5. پنکک.

 

توضیحات

پالت5 کارههایلایتروکانتورینگFaberlic Glam Team Face Color Palette

پالت5 کارههایلایتروکانتورینگفابرلیک،پالتیباسایههایمنحصربفردومتناسببابرایهرتناژپوستی.

اینپالتدارایپنجسایهدرطیفهایرنگییکسانوملایمبودهکهبلافاصلهبعدازاستفادهبهچهرهشمادرخششخاصیمیبخشد.

پالتحرفهایوهمهکارهجدیدفابرلیک 5 موردازمهمترینلوازمآرایشیشامل:1-برنزکننده،2- هایلایتر،3-کانتور،4-رژگونهو5- پنککرادریکمحصولجایدادهاست.

اینپالتعلاوهبراینکهآرایشیحرفهایبهماهدیهمیدهد،بهمرتببودنلوازمهاآرایشیمانیزکمککردهباشد.

پالت5 کارههایلایتروکانتورینگ،بابافتیسبک قابلاستفادهبرایکلصورت،چشمولباست.

هایلایترموجوددراینپالتباعثجوان‌ترنشاندادنچهرهمی‌شودوپوستراصافوصیقلیمی‌کندوروشیخوببرایبرجستهترنشاندادننواحیمثلگونهها وتقویتویژگیهایاصلیچهرهشمامیباشد.

پنککعیوبپوستیراپنهانمیکند.

برانزرباترکیبیازذراتطلاییرنگدرخششپوستتانراتقویتمیکند.

رژگونهاینپالتبارنگصورتیملایمحسخوبتازگیرابرایتانبهارمغاناورده وباعثمیشودجوانتربهنظربرسید.

پالت5 کارههایلایتروکانتورینگفابرلیکبابستهبندیلاکچریوبسیارعالیتهیهشدهاست

اطلاعات بیشتر

برند

فابرلیک | Faberlic

نوع محصول

برنزکننده,رژگونه,هایلایتر و کانتورینگ,پنکک

بافت

پودر

شماره پروانه بهداشت

IRC

وزن

12 گرم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پالت 5 کاره هایلایتر و کانتورینگ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
X