کرم دست سیلیکون و گلیسیرین

Incredible Hand Cream Silicone & Glycerine Moisturising

۲۲,۰۰۰ تومان

کرم دست شگفت انگیز سیلیکون و گلیسیرین Incredible Hand Cream Silicone &Glycerine Moisturising

 • مناسب  انواع پوست، به ویژه افرادی که پوستشان نیاز به رطوبت رسانی دارد
 • مرطوب کنندگی بسیار قوی
 •  نرم کنندۀ پوست
 • حاوی سیلیکون
 •  حاوی گلیسیرین
 •  رایحۀ گل های سفید و مشک
 •  آبرسان
 • شاداب کنندۀ پوست
 • قابلیت استفاده روز مره

در انبار موجود نمی باشد

محصولات گیاهی اوریفلیم

چکیده

کرم دست شگفت انگیز سیلیکون و گلیسیرین Incredible Hand Cream Silicone &Glycerine Moisturising

 • مناسب  انواع پوست، به ویژه افرادی که پوستشان نیاز به رطوبت رسانی دارد
 • مرطوب کنندگی بسیار قوی
 •  نرم کنندۀ پوست
 • حاوی سیلیکون
 •  حاوی گلیسیرین
 •  رایحۀ گل های سفید و مشک
 •  آبرسان
 • شاداب کنندۀ پوست
 • قابلیت استفاده روز مره

توضیحات

کرمدستشگفتانگیزسیلیکونوگلیسیرینIncredible Hand Cream Silicone &Glycerine Moisturising

اینمحصولهمانطورکهازنامشپیداستمحصولیبسیارقویبانتیجهباورنکردنیاستکهپوستراالتیامبخشیدهوموحبتقویتوتغدیهآنمیشودگلیسیرینبهکاررفتهدرفرمولاسیونکرمقدرتمرطوبتکنندگیوآبرسانیقویبهآندادهاستدرواقع،گلیسیرینمقداریازرطوبتهوارابهخودجذبمیکند. بنابراینوقتیرویپوستقرارمیگیردمیتواندبهپوستانتقالدهد.سیلیکونآن،باخاصیتنرم‌کنندگیچشمگیرشپوستدسترادرتمامسالنرمولطیفنگهمی‌دارد.اینکرمحاویرایحهمعطرگلهایسفیددرترکیبباپایهمشکاستکهآنرابسیارلطیفساختهاست

ویژگیهایاصلی:
-مرطوبکنندگیبسیارقوی
–نرمکنندۀپوست
–حاویسیلیکون
–حاویگلیسیرین
–رایحۀگلهایسفیدومشک
–آبرسان
–شادابکنندۀپوست
-قابلیتاستفادهروزمره

برایچهافرادیمناسباست:
اینمحصولبرایانواعپوست،بهویژهافرادیکهپوستشاننیازبهرطوبترسانیدارد،مناسباست

 

اطلاعات بیشتر

برند

اوریفلیم | Oriflame

نوع محصول

کرم دست

بافت

کرم

شماره پروانه بهداشت

IRC

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کرم دست سیلیکون و گلیسیرین”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

0
X